Informace úřadu

Rozpočet a závěrečný účet obce

Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 a 2025 - 2028, schválený rozpočet pro rok 2024, rozpočtové opatření na rok 2024 a schválený závěrečný účet 2023 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.obec-rosicka.cz a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Úřední deska, Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2024 projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2023:
Rozpočet obce na rok 2024
Rozpočet obce na rok 2024 včetně plnění

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2023:
Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2020:
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2023
Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2022
Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2021
Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2020

Vyhlášky

Obecně závaznými vyhláškami jsou upraveny zejména následující oblasti:

Problematika odpadového hospodářství

 • Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Problematika místních poplatků

 • vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • vyhláška o místním poplatku ze psů
 • vyhláška o místním poplatku z pobytu
 • vyhláška o místním poplatku ze vstupného


Aktuální znění obecně závazných vyhlášek naleznete ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků na tomto odkazu ZDE.


Z výše uvedených vyhlášek vybíráme následující:

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

 • 400 Kč (300 Kč do 31.12.2023) za osobu s trvalým pobytem
 • 400 Kč (300 Kč do 31.12.2023) za objekt k rekreaci


Poplatek za psa

 • 100 Kč za prvního psa
 • 150 Kč za každého dalšího psa


Poplatky jsou splatné do 31.3. příslušného roku a jsou hrazeny hotově v kanceláři obecního úřadu v předem vyhlášeném termínu a čase nebo je lze platit bezhotovostně následujícím způsobem:

Číslo účtu obce v Komerční bance: 16629751/0100
Variabilní symbol: 00374458
Konstantní symbol: 308
Do poznámky pro příjemce uvádějte svoje jméno

Odpadové hospodářství obce a poplatky

Stanoviště pro sběrné nádoby v obci Rosička:

 • Před budovou obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby pro biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty, PET láhve a sklo.
 • V prostoru bývalé váhy budovy obecního úřadu je umístěna sběrná nádoba pro jedlé oleje a tuky.
 • Vedle autobusové zastávky obce Rosička je umístěna sběrná nádoba pro plasty a PET láhve.

Jak správně třídit odpady

Vše potřebné co potřebujete vědět o třídění odpadů a mnoho dalších zajímavých informací najdete na stránkách https://www.jaktridit.cz/.

Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2023 – ke stažení ZDE
Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2022 – ke stažení ZDE
Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2021 – ke stažení ZDE


Poplatek za odvoz komunálního odpadu

 • 400 Kč (300 Kč do 31.12.2023) za osobu s trvalým pobytem
 • 400 Kč (300 Kč do 31.12.2023) za objekt k rekreaci

Oblast odpadového hospodářství je upravena obecně závaznými vyhláškami obce - více ZDE.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.