O obci

Obec Rosička se nachází v západní části Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v Českomoravské vrchovině, přesněji 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou a 30 km severovýchodně od krajského města Jihlavy.

Obec se rozprostírá v nadmořské výšce 608 metrů. Katastrální území zaujímá 270 ha a v současnosti na něm žije 45 trvale přihlášených obyvatel, což je necelá čtvrtina obyvatel, která zde žila před 50 lety.

Letecký snímek obce Rosička

Západně od obce leží vrch Rosička s nadmořskou výškou 645 metrů. Zde byla v roce 2001 postavena 42 metrů vysoká železná rozhledna, která je volně přístupná. Její vyhlídková plošina je ve výšce 24 metrů a poskytuje zajímavý výhled na údolí řeky Sázavy a daleký rozhled po Vysočině. V minulosti zde stávala rozhledna dřevěná, které předcházel ve 30. letech minulého století maják letecké navigace. Přes obec Rosičku také k rozhledně vede cyklostezka „Posázavský okruh“. Východně od vesnice prochází hranice evropského rozvodí Labe-Dunaj.

V okolí obce se nachází několik turisticky zajímavých míst, které byste určitě neměli opomenout při Vaší cestě okolím Rosičky. Nejbližší sjezd z dálnice D1 ze směru od Prahy je na 119 km ve Velkém Beranově a ze směru od Brna na 134. km v Měříně.


Více o historii obce

Statistiky a informace o obci


Insignie

Znak i prapor se skládají z knížecí čepice, sekery a okove ve zlatém poli. V obecním symbolu dochází ke spojení mluvícího znamení (původní název osady „Rozseč – jméno odvozené ze slovanského základu sekali, rozsekali), tedy sekery a okove (tj. osekaná větev) s knížecí čepicí, jež symbolizuje dlouhodobou polenskou vrchnost – knížecí rod „Ditrichštejnů“.


Znak obce Rosička Prapor obce Rosička


Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má první doložené písemné zprávy až od roku 1962, ale podle získaných zpráv z archivu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi vznikl v roce 1914. 

Dále byl zjištěn v pamětní knize národní školy v Matějově, založené 5. září 1877 učitelem Josefem Bartůňkem, tento zápis: „Roku 1891 dne 24. května v neděli na svátek svaté Trojice v 11 hodin v poledne vypukl v rychtě u komína oheň, a poněvadž se seběhlo dost lidí a pak z Rosičky přijeli se stříkačem a všichni se dost činili, tak vyhořela jen rychta, a také bylo to štěstí, že vítr vál k severu, kdyby byl vítr severní, tak by bylo více stavení padlo.“

Sbor dobrovolných hasičů Rosička

Sbor v minulosti vlastnil koňskou stříkačku s uvedeným letopočtem 1915. Postupem času a špatným uskladněním stříkačka chátrala a byla odsouzena k zániku. Proto náš sbor v 70. letech minulého století stříkačku přenechal hasičskému sboru v Sázavě, který projevil zájem o provedení renovace a uvedení do původního stavu.


Více informací o sboru

Fotografie z akcí sboru

Turistika

Kaplička

Kaple Panny Marie stojí uprostřed návsi a byla údajně postavena někdy v polovině 19. století. Kaple Panny Marie stojí uprostřed návsi a byla údajně postavena někdy v polovině 19. století. Pravděpodobně již na počátku 19. století zde stála jednoduchá zvonice.

Rozhledna

Západně od obce se nachází kopec Rosička (645m n. m.), který je druhým největším bodem území mikroregionu. Na vrcholu tohoto zalesněného kopce byl v roce 2001 postaven telekomunikační stožár, v jehož spodní části se nachází vyhlídková plošina ve výšce 24 metrů nad terénem.

Hraniční kámen

U silnice od Sázavy do Matějova v místech, kde u Rosičky odbočuje cesta na Českou Mez, stojí hraniční kámen, který označuje hranici Čech a Moravy. Souběžně s bývalou zemskou hranicí prochází krajinou čára evropského rozvodí mezi Severním a Černým mořem.

Babín

Rybník Babín a Matějovský rybník jsou přírodní rezervací s ochranou bahenního rašeliniště, rostlinstva, živočišstva a vodního ptactva. Území je zpřístupněno naučnou stezkou v délce 5,5 km, začínající na hrázi Babína. Do roku 1970 zde probíhala těžba rašeliny.

Česká Mez

Dřívější název osady byl Čechomez – lidově Babín. Původní osídlení v pol. 14. st. Obec patřila ke klášteru. Stála na historické hranici Čech a Moravy. Kaplička z r. 1906. Dnes se zde nachází 17 usedlostí.

Koupaliště Sázava

Přírodní koupaliště s písečnou pláží a skluzavkou. K dispozici je nejen občerstvení, ale také možnost ubytování v mobilních domcích, ping pong, hřiště na nohejbal a volejbal. Vstup do areálu koupaliště je volný.

Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.