Obecní úřad

Obecní úřad obce Rosička

Kancelář obecního úřadu naleznete ve víceúčelové budově hasičské zbrojnice.

Úřední hodiny jsou první středu v měsíci od 17:00 do 18:00 (případně kdykoli po domluvě).

Úřední dny v průběhu prázdnin (červenec a srpen) se nekonají.

Zastupitelstvo

Zastupitelé obce Rosička 2022-2026:


Starostka Gabriela Filipi
Místostarosta Ing. Petr Poul
Zastupitel - Předseda kontrolního výboru MVDr. Martin Jaroš
Zastupitel - Předseda finančního výboru Jaroslav Zikmund
Zastupitel - Předseda inventarizační komise Lucie Kolínská


Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2023:

 • středa 1. 2. 2023 od 18.00 na OÚ (+ poplatky od 17.00)
 • středa 5. 4. 2023 od 18.00 na OÚ
 • středa 14. 6. 2023 od 18.00 na OÚ
 • středa 6. 9. 2023 od 18.00 na OÚ
 • středa 1. 11. 2023 od 18.00 na OÚ
 • středa 13. 12. 2023 od 18.00 na OÚ


Občané mají možnost se kdykoliv obrátit na funkcionáře obce a členy zastupitelstva s jakoukoliv žádostí nebo připomínkou apod.

Odpadové hospodářství obce a poplatky

Stanoviště pro sběrné nádoby v obci Rosička:

 • Před budovou obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby pro biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty, PET láhve a sklo.
 • V prostoru bývalé váhy budovy obecního úřadu je umístěna sběrná nádoba pro jedlé oleje a tuky.
 • Vedle autobusové zastávky obce Rosička je umístěna sběrná nádoba pro plasty a PET láhve.

Jak správně třídit odpady

Vše potřebné co potřebujete vědět o třídění odpadů a mnoho dalších zajímavých informací najdete na stránkách https://www.jaktridit.cz/.

Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2022 – ke stažení ZDE
Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2021 – ke stažení ZDE


Poplatek za odvoz komunálního odpadu

 • 300 Kč za osobu s trvalým pobytem
 • 300 Kč za objekt k rekreaci

Obecně závazné vyhlášky k odpadovému hospodářství jsou zde:

Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyhláška o místním poplatku za odpady

Poplatek za psa

 • 100 Kč za prvního psa
 • 150 Kč za každého dalšího psa

Vyhláška o místním poplatku ze psů

Poplatky jsou splatné do 31.3. příslušného roku a jsou hrazeny hotově v kanceláři obecního úřadu v předem vyhlášeném termínu a čase nebo je lze platit bezhotovostně následujícím způsobem:

Číslo účtu obce v Komerční bance: 16629751/0100
Variabilní symbol: 00374458
Konstantní symbol: 308
Do poznámky pro příjemce uvádějte svoje jméno

Rozpočet a závěrečný účet obce

Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024, schválený rozpočet pro rok 2023, rozpočtové opatření na rok 2023 a schválený závěrečný účet 2022 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.obec-rosicka.cz a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Úřední deska, Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2023 projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2022:
Rozpočet obce na rok 2023 - seskupený
Rozpočet obce na rok 2023 - seskupený včetně plnění
Rozpočet obce na rok 2023 - podrobný
Rozpočet obce na rok 2023 - podrobný včetně plnění

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2023:
Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2020:
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2022
Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2021
Informace o zveřejnění schválených dokumentů 2020

Zásady ochrany osobních údajů

Obec Rosička, jako správce osobních údajů, informuje o shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, které jsou popsány v následujícím dokumentu:

Zásady ochrany a informace o zpracování osobních údajů

Právo subjektu osobních údajů na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz; právo na omezení zpracování údajů, vznesení námitky proti zpracování a právo na jejich přenositelnost:

Žádost subjektu údajů dle GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává: Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, mobil: 776 233 879, email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s.

Správa cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Funkční cookies pomáhají, aby webová stránka v pořádku fungovala.

Anonymní statistické cookies pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci používají webové stránky.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.