Úřední deska

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

23.2.2024. Oznámení

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá informaci o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“. Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. 

Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA v úřední dny nejlépe po telefonické domluvě a také v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K. Více také v příloze.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.