Úřední deska

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav

11.2.2024. Oznámení

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou oznamuje rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nížkov o navazující část katastrálního území Rosička, konkrétně o pozemky p.č. 526, 529, 320/1, 320/2, 320/3, 291/30, 308/4, 211/2, 211/3, 211/5 a 211/6. Jedná se o pozemky v navazující části sousedního katastrálního území a do obvodu byly zahrnuty za účelem dosažení cílů pozemkových úprav. Celé znění oznámení a mapa úprav je v přílohách.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.