Úřední deska

Předání závěru koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

24.3.2024. Oznámení

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství sděluje, že koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" byla podrobena zjišťovacímu řízení se závěrem, že koncepce nebude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též „zákon“).

Do materiálů koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K. Celé znění závěru ze zjišťovacího řízení naleznete v příloze níže.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.