Úřední deska

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Žďár na Sázavou

16.3.2023. Oznámení

Obec Rosička uzavřela s městem Žďár nad Sázavou veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti k projednání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými právními předpisy. Orgány města Žďár nad Sázavou budou namísto orgánů obce Rosička v jejím správním obvodu vykonávat přenesenou působnost na úseku projednání přestupků dle §60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky. Celé znění smlouvy, jež nabyla právní moci dne 16.3.2023, naleznete v přiloženém souboru níže.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.