Úřední deska

Záměr pronájmu obecního majetku

6.6.2021. Oznámení

Obec ROSIČKA v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu níže uvedeného majetku ve vlastnictví obce:

obecní rybník u autobusové zastávky na parcele č. 3

Rybník je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou  na LV č. 1 pro k.ú. Rosička u Žďáru nad Sázavou, obec Rosička.

Nájemce bude využívat pronajatý rybník pouze k soukromým (nekomerčním) účelům. Podmínkou pronájmu rybníka je údržba a sečení trávy v bezprostřední blízkosti vodní plochy a na přilehlém obecním pozemku – viz zelené plochy situačního nákresu.

Zájemci o pronájem obecního rybníka se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 25.6.2021.

K projednání záměru dojde na jednání zastupitelstva obce, které je plánováno na 28.6.2021.


Gabriela Filipi
Starostka obce Rosička

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.