Úřední deska

Závěr zjišťovacího řízení „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina"

9.12.2022. Oznámení

Závěr zjišťovacího řízení „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035" podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Plné znění naleznete v přiloženém souboru.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.