Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

28.12.2022. Oznámení
Obec Rosička vydává informaci o době a místě konání volby prezidenta ČR. Více informací naleznete uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Záměr pronájmu nebytových prostor

13.12.2022. Oznámení
Obec Rosička zveřejňuje záměr pronájmu nebytových - prodejních buněk na parcele č. 43 na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území obce Rosička. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Závěr zjišťovacího řízení „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina"

9.12.2022. Oznámení
Závěr zjišťovacího řízení „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035" podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled rozpočtu DSO „Mikroregion Žďársko“

9.12.2022. Oznámení
Na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko www.dsozdarsko.cz je zveřejněno úplné znění rozpočtu na rok 2023 a úplné znění středně...

Přečíst celé

Změna termínu v jednání zastupitelstva obce

29.11.2022. Oznámení
Oznamujeme tímto, že příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022 od 18 hodin namísto původně plánovaného termínu středa 14. prosince. Program jednání zůstává beze z...

Přečíst celé

Informace pro volby prezidenta ČR

29.11.2022. Oznámení
Obec Rosička oznamuje informace o počtu a sídlech volebních okrsků a stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Mikroregio Žďársko - pozvánka na 3. členskou schůzi

18.11.2022. Oznámení
Zveřejňujeme pozvánku na jednání 3. členské schůze dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Žďársko". Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Ořez, odstranění dřevin

13.11.2022. Oznámení
Společnost EG.D, a.s. - správa sítě VN a NN společnosti EO.N upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy el. energie. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.