Rekonstrukce návesního rybníka

31.7.2023. Oznámení
Obec realizovala projekt Rekonstrukce návesního rybníka spolufinancovaný Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“. Podrobnosti k projektu naleznete uvnitř příspěvku včetně vložené přílohy.

Přečíst celé

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Sázava

4.7.2023. Oznámení
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Sázava. Veřejné projednání se uskuteční v budově Obecního úřadu Sázav...

Přečíst celé

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022

9.6.2023. Oznámení
Zveřejňujeme schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání a dalších dokumentů.

Přečíst celé

Mikroregion Žďársko - pozvánka na 4. členskou schůzi

18.5.2023. Oznámení
Zveřejňujeme pozvánku na jednání 4. členské schůze dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Žďársko". Pozvánku naleznete v příloze.

Přečíst celé

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022

12.5.2023. Oznámení
Zveřejňujeme návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání a dalších dokumentů.

Přečíst celé

Sběr nebezpečného odpadu 3. května

25.4.2023. Oznámení
Informujeme občany naší obce, že se dne 3.5.2023 v čase od 16.10 do 16.20 před budovou obecního úřadu uskuteční sběr nebezpečného odpadu (akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemik...

Přečíst celé

Změna ve vývozu domovního odpadu na letní svoz

21.3.2023. Oznámení
Poslední zimní svoz proběhne 28.3.2023. Počínaje měsícem duben přechází svoz domácího odpadu na letní provoz. První svoz dle letního režimu proběhne v úterý dne 4.4.2023 a pak každé úterý v sudém t...

Přečíst celé

Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2022

19.3.2023. Oznámení
Nová odpadová legislativa klade na obce povinnost zveřejňovat informace o obecním nakládání s komunálními odpady dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech. Součástí těchto informací jsou kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.