Uzavření místní komunikace Rosička - Česká Mez

7.7.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy oznamuje veřejnou vyhláškou opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v souvislosti s uzavírk...

Přečíst celé

Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí 2023

24.4.2023. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023.

Přečíst celé

Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí 2023 - plátci SIPO

13.4.2023. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům s platbou prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška se stanovením přechodné úpravy provozu

12.3.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy vydává veřejnou vyhlášku s opatřením obecné povahy stanovujícím přechodnou úpravu provozu. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Vyhláška Kraje Vysočina - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje

7.1.2023. Vyhlášky
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Vyhláška Ministerstva zemědělství vlastníkům lesa

12.12.2022. Vyhlášky
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší. Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy, ze kterého vyplývá, že pro vlastníky lesa skončí možnost ponechání nezpracovaných kůrovcových souší v lesích dnem 31. prosince 2022. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Vyhláška Ministerstva zemědělství s opatřením obecné povahy

6.11.2022. Vyhlášky
Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterou se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí

24.4.2022. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.