Opatření obecné povahy č. 8/2023

6.1.2024. Vyhlášky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody zveřejňuje formou veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy č. 8/2023 týkající se vlka obecného. Celé znění vyhlášky...

Přečíst celé

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2023

22.12.2023. Vyhlášky
Zastupitelstvo obce Rosička na svém zasedání dne 13.12.2023 vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Přečíst celé

Novelizované obecně závazné vyhlášky

3.11.2023. Vyhlášky
Zastupitelé obce na svém zasedání dne 1.11.2023 projednali a schválili aktualizaci obecně závazných vyhlášek obce týkajících se správy místních poplatků. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

1.10.2023. Vyhlášky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky veřejnou vyhláškou zveřejňuje návrh opatření obecné povahy. Jedná se o opatření obecné povahy, které je jedním z nezbytných kroků pro naplňování Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Uzavření místní komunikace Rosička - Česká Mez

7.7.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy oznamuje veřejnou vyhláškou opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v souvislosti s uzavírk...

Přečíst celé

Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí 2023

24.4.2023. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023.

Přečíst celé

Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí 2023 - plátci SIPO

13.4.2023. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům s platbou prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška se stanovením přechodné úpravy provozu

12.3.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy vydává veřejnou vyhlášku s opatřením obecné povahy stanovujícím přechodnou úpravu provozu. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.