Úřední deska

Uzavření místní komunikace Rosička - Česká Mez

7.7.2023. Vyhlášky

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy oznamuje veřejnou vyhláškou opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v souvislosti s uzavírkou místní komunikace Rosička - Česká Mez v termínu od 19.7.2023 do 20.7.2023. Celé znění vyhlášky je přílohou příspěvku.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.