Úřední deska

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

2.3.2024. Vyhlášky

Městský úřad Žďár nad Sázavou stanovuje veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na území v působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro údržbové práce a další práce podobného charakteru na silnicích v rozsahu grafické přílohy, která je součástí tohoto opatření obecné povahy. Celé znění v příloze.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.