Úřední deska

Vyhláška Kraje Vysočina - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje

7.1.2023. Vyhlášky

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Společně s návrhem Aktualizace č. 9 ZÚR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.