Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Žďár na Sázavou

16.3.2023. Oznámení
Obec Rosička uzavřela s městem Žďár nad Sázavou veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti k projednání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými právními předpisy. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška se stanovením přechodné úpravy provozu

12.3.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy vydává veřejnou vyhlášku s opatřením obecné povahy stanovujícím přechodnou úpravu provozu. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Výroční zpráva - poskytování informací za rok 2022

20.2.2023. Oznámení
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím předkládá obec Rosička Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2022. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 1/2023

1.2.2023. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 28.1.2023

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 28.1.2023 rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2023. Podrobnosti naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Přečíst celé

Výběr poplatků za rok 2023

26.1.2023. Oznámení
Obecní úřad Rosička oznamuje, že ve středu 1.2.2023 v 17.00 hodin budou na obecním úřadě vybírány poplatky pro rok 2023. Více informací naleznete uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2. kolo

18.1.2023. Oznámení
Obec Rosička vydává informaci o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR. Více informací naleznete uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Vyhláška Kraje Vysočina - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje

7.1.2023. Vyhlášky
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 7/2022

3.1.2023. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 31.12.2022

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 31.12.2022 rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2022. Podrobnosti naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.