Přechod na zimní vývoz komunálního odpadu

15.10.2023. Oznámení
Počínaje měsícem listopad přechází svoz domovního odpadu na zimní provoz. První svoz dle zimního režimu proběhne dne 7.11.2023 a potom každý týden v úterý až do konce března 2024.

Přečíst celé

Sběr nebezpečného odpadu 1. listopadu

11.10.2023. Oznámení
Informujeme občany naší obce, že se dne 1.11.2023 v čase od 16.10 do 16.20 před budovou obecního úřadu uskuteční sběr nebezpečného odpadu (akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemi...

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

1.10.2023. Vyhlášky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky veřejnou vyhláškou zveřejňuje návrh opatření obecné povahy. Jedná se o opatření obecné povahy, které je jedním z nezbytných kroků pro naplňování Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Záměr prodeje obecního pozemku

26.9.2023. Oznámení
V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec Rosička zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku na parcele číslo 2/5. Detail uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 4/2023

1.9.2023. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 31.8.2023

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 31.8.2023 rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2023.

Přečíst celé

Rekonstrukce návesního rybníka

31.7.2023. Oznámení
Obec realizovala projekt Rekonstrukce návesního rybníka spolufinancovaný Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“. Podrobnosti k projektu naleznete uvnitř příspěvku včetně vložené přílohy.

Přečíst celé

Uzavření místní komunikace Rosička - Česká Mez

7.7.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy oznamuje veřejnou vyhláškou opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v souvislosti s uzavírk...

Přečíst celé

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Sázava

4.7.2023. Oznámení
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Sázava. Veřejné projednání se uskuteční v budově Obecního úřadu Sázav...

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.