Záměr prodeje obecního pozemku

26.9.2023. Oznámení
V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec Rosička zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku na parcele číslo 2/5. Detail uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 4/2023

1.9.2023. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 31.8.2023

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 31.8.2023 rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2023.

Přečíst celé

Rekonstrukce návesního rybníka

31.7.2023. Oznámení
Obec realizovala projekt Rekonstrukce návesního rybníka spolufinancovaný Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“. Podrobnosti k projektu naleznete uvnitř příspěvku včetně vložené přílohy.

Přečíst celé

Uzavření místní komunikace Rosička - Česká Mez

7.7.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy oznamuje veřejnou vyhláškou opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v souvislosti s uzavírk...

Přečíst celé

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Sázava

4.7.2023. Oznámení
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Sázava. Veřejné projednání se uskuteční v budově Obecního úřadu Sázav...

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 3/2023

18.6.2023. Rozpočet

Projednáno: 14.6.2023
Schváleno: 14.6.2023

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.6.2023 projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2023. Více v příloze.

Přečíst celé

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028

15.6.2023. Rozpočet

Projednáno: 14.6.2023
Schváleno: 14.6.2023

Zastupitelstvo obce Rosička na svém zasedání dne 14.6.2023 projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 až 2028. Detailní informace ke stažení je uvnitř článku.

Přečíst celé

Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022

14.6.2023. Rozpočet

Projednáno: 14.6.2023
Schváleno: 14.6.2023

Zastupitelstvo obce Rosička schválilo na svém zasedání dne 14.6.2023: Závěrečný účet obce za rok 2022, Výkazy k 31.12.2022 - Výsledovka, Rozvaha a Příloha, Výkaz FIN 2-12 a Účetní závěrku za rok 20...

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.