Rozpočtové opatření 7/2022

3.1.2023. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 31.12.2022

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 31.12.2022 rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2022. Podrobnosti naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Přečíst celé

Informace k volbám prezidenta: Drive-in stanoviště

30.12.2022. Oznámení
Drive-in stanoviště jsou určena pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, mají trvalý pobyt na území okresu, pro který bylo drive-in stanoviště zřízeno nebo voliči, kterým byl vydán voličský průkaz. Více informací naleznete uvnitř článku.

Přečíst celé

Plán zasedání zastupitelstva 2023

30.12.2022. Oznámení
Obecní úřad Rosička zveřejňuje plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2023, který byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 12.12.2022. Detailní rozpis naleznete v příloze uvnitř článku.

Přečíst celé

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

28.12.2022. Oznámení
Obec Rosička vydává informaci o době a místě konání volby prezidenta ČR. Více informací naleznete uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Rozpočet obce na rok 2023

15.12.2022. Rozpočet

Projednáno: 12.12.2022
Schváleno: 12.12.2022

Zastupitelstvo obce Rosička na svém zasedání dne 12.12.2022 projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2023. Závazným ukazatelem pro schválený rozpočet je paragraf. Detailní informace ke stažení je uvnitř článku.

Přečíst celé

Záměr pronájmu nebytových prostor

13.12.2022. Oznámení
Obec Rosička zveřejňuje záměr pronájmu nebytových - prodejních buněk na parcele č. 43 na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území obce Rosička. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Vyhláška Ministerstva zemědělství vlastníkům lesa

12.12.2022. Vyhlášky
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší. Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy, ze kterého vyplývá, že pro vlastníky lesa skončí možnost ponechání nezpracovaných kůrovcových souší v lesích dnem 31. prosince 2022. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Závěr zjišťovacího řízení „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina"

9.12.2022. Oznámení
Závěr zjišťovacího řízení „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035" podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.