Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023

22.3.2024. Rozpočet

K projednání 22.5.2024

Zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu obce Rosička za rok 2023 včetně souvisejících výkazů za rok 2023 a také Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023. Více naleznete uvnitř článku.

Přečíst celé

Změna ve vývozu domovního odpadu na letní svoz

18.3.2024. Oznámení
Poslední zimní svoz proběhne 26.3.2024. Počínaje měsícem duben přechází svoz domácího odpadu na letní provoz. První svoz dle letního režimu proběhne v úterý dne 2.4.2024 a pak každé úterý v sudém t...

Přečíst celé

Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2023

17.3.2024. Oznámení
Nová odpadová legislativa klade na obce povinnost zveřejňovat informace o obecním nakládání s komunálními odpady dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech. Součástí těchto informací jsou kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 1/2024

13.3.2024. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 11.3.2024

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 11.3.2024 rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2024.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

2.3.2024. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou stanovuje veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na území v působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro údržbové práce a další práce podobného charakteru. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Výroční zpráva - poskytování informací za rok 2023

29.2.2024. Oznámení
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím předkládá obec Rosička Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2023. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Pozvánka na zasedání ZO dne 6.3.2024

25.2.2024. Oznámení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Rosička, které se uskuteční dne 6.3.2024. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

23.2.2024. Oznámení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá informaci o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“. Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.