Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí 2023

24.4.2023. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023.

Přečíst celé

Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí 2023 - plátci SIPO

13.4.2023. Vyhlášky
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu, kterým se daňovým subjektům s platbou prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023.

Přečíst celé

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 až 2028 - návrh

6.4.2023. Rozpočet

K projednání: 14.6.2023

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5.4.2023 sestavilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2025 až 2028. Odkaz na střednědobý výhled rozpočtu je k dispozici uvnitř článku.

Přečíst celé

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022

5.4.2023. Rozpočet

K projednání: 14.6.2023

Zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu obce Rosička za rok 2022 včetně souvisejících výkazů za rok 2022 a také Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. Více naleznete uvnitř článku.

Přečíst celé

Změna ve vývozu domovního odpadu na letní svoz

21.3.2023. Oznámení
Poslední zimní svoz proběhne 28.3.2023. Počínaje měsícem duben přechází svoz domácího odpadu na letní provoz. První svoz dle letního režimu proběhne v úterý dne 4.4.2023 a pak každé úterý v sudém t...

Přečíst celé

Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2022

19.3.2023. Oznámení
Nová odpadová legislativa klade na obce povinnost zveřejňovat informace o obecním nakládání s komunálními odpady dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech. Součástí těchto informací jsou kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Žďár na Sázavou

16.3.2023. Oznámení
Obec Rosička uzavřela s městem Žďár nad Sázavou veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti k projednání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými právními předpisy. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška se stanovením přechodné úpravy provozu

12.3.2023. Vyhlášky
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy vydává veřejnou vyhlášku s opatřením obecné povahy stanovujícím přechodnou úpravu provozu. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.