Výzva k vlastníkům lesů

17.10.2021. Oznámení
Zveřejňujeme dokument z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Informace k průběhu kůrovcové kalamity s výzvou k vlastníkům lesů. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Informace finančního úřadu k dani z nemovitých věcí

3.10.2021. Oznámení
Finanční úřad pro Kraj Vysočina sděluje Informaci pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022. Více naleznete v příloze uvnitř článku.

Přečíst celé

Přerušení dodávky el. energie 5.10.2021

1.10.2021. Oznámení
Společnost EG.D (E.ON) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie pro naši obec na úterý 5.10.2021 v době od 7:30 do 16:30. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření 4/2021

23.9.2021. Rozpočet

Projednáno: z pověření ZO
Schváleno: 21.9.2021

Z pověření zastupitelstva obce schválila starostka obce dne 21.9.2021 rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021. Podrobnosti naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Přečíst celé

Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity

20.9.2021. Vyhlášky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy vydává veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy. Více v detailu článku.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška MZe s opatřením obecné povahy

20.9.2021. Vyhlášky
Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství s opatřením obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Přerušení dodávky el. energie 16. a 17.9.2021

6.9.2021. Oznámení
Společnost EG.D (E.ON) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie pro naši obec ve dnech 16.9.2021 a 17.9.2021 v době od 7:30 do 16:30. Více uvnitř článku.

Přečíst celé

Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

6.9.2021. Vyhlášky
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1.9.2021 projednalo a schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Více informací uvnitř článku.

Přečíst celé

Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.