Výběr poplatků za rok 2024

19.2.2024. Oznámení
Obecní úřad Rosička oznamuje, že ve středu 6.3.2024 od 17.00 do 18.00 hodin budou na obecním úřadě vybírány poplatky pro rok 2024. Více informací naleznete uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

19.2.2024. Oznámení
Obec Rosička na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu vyhlašuje, že v katastrálním území Rosička (v zastavěné části - intravilánu) obce Rosička bude dne 1.4.2024 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav

11.2.2024. Oznámení
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou oznamuje rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nížkov o navazující část katastrálního území Rosička, konkrétně o pozemky p.č. 526, 529, 320/1, 320/2, 320/3, 291/30, 308/4, 211/2, 211/3, 211/5 a 211/6. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

24.1.2024. Oznámení
Obec Rosička podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, že v katastrálním území v zastavěné části obce Rosička bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním. Více uvnitř příspěvku.

Přečíst celé

Opatření obecné povahy č. 8/2023

6.1.2024. Vyhlášky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody zveřejňuje formou veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy č. 8/2023 týkající se vlka obecného. Celé znění vyhlášky...

Přečíst celé

Plán zasedání zastupitelstva 2024

2.1.2024. Oznámení
Obecní úřad Rosička zveřejňuje plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2024, který byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 13.12.2023. Detailní rozpis naleznete v příloze uvnitř článku.

Přečíst celé

Upozornění

1.1.2024. Oznámení
Z technických důvodů se v měsících leden a únor nebudou konat úřední hodiny. Občané mají možnost se obrátit na funkcionáře obce a členy zastupitelstva s jakoukoliv žádostí nebo připomínkou apod. Dě...

Přečíst celé

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2023

22.12.2023. Vyhlášky
Zastupitelstvo obce Rosička na svém zasedání dne 13.12.2023 vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Přečíst celé

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.